Kontakty

Ředitel

Zástupce ředitele

Vedoucí mateřské školy

Učitel MŠ

Školní metodik prevence, učitel

Učitel ZŠ praktické

Výchovný poradce, učitel

Koordinátor EVVO, učitel

Učitel ZŠ logopedické

Speciální pedagog ZŠ

Vedoucí ZŠ speciální, koordinátor EVVO

Učitel ZŠ speciální

Učitel SŠ

Školní družina

Vedoucí školní družiny

SPC, psycholog

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies