Kontakty

Ředitel

Zástupce ředitele

Vedoucí mateřské školy

Učitel MŠ

Školní metodik prevence, učitel

Učitel ZŠ praktické

Výchovný poradce, učitel

Koordinátor EVVO, učitel

Učitel ZŠ logopedické

Vedoucí ZŠ speciální, koordinátor EVVO

Učitel ZŠ speciální

Učitel SŠ

Školní družina

Vedoucí školní družiny

Vedoucí SPC, psycholog, speciální pedagog