Základní škola logopedická

Třídy základní školy logopedické jsou určeny žákům s vadami řeči 1. – 5. ročníku.

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu běžné základní školy se zaměřením na řečovou výchovu. Činnosti zaměřené na rozvoj komunikačních schopností a dovedností prostupují celým vyučováním. 

Nižší počet žáků ve třídě (6 – 14) umožňuje individuální přístup učitele – speciálního pedagoga.

Do logopedických tříd můžeme přijmout také žáky s vývojovými poruchami učení. 

Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení.

Žáky přijímáme také v průběhu školního roku.

Nepřehlédněte

Aktuality

Volný den

Ředitel školy vyhlašuje z technických důvodů volný den na 27.6.2019.Mateřská škola bude v provozu. Pobytový kurz proběhne bez omezení.

Den dětí

  Zdravý pohyb, hádanky, skládačky a hlavně dobrou náladu. To vše jsme si užili při oslavě Mezinárodního dne dětí, kdy nám s realizací pomáhali…