Mateřská škola speciální

Mateřská škola je školou zřízenou podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. Má dvě součásti:

- Mateřská škola logopedická (Mateřská škola pro děti se závažnými vadami řeči)

- Mateřská škola speciální (Mateřská škola pro děti se souběžným postiženým více vadami)

Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy, se samostatným vstupem od Čermákových sadů.

Telefon: 313 112 547-9

Mateřská škola poskytuje všestrannou péči předškolním dětem ve věku od 2 do 6 (7) let se speciálními vzdělávacími potřebami (dětem s různým druhem a typem zdravotního postižení, dětem se zdravotním znevýhodněním, dětem se sociálním znevýhodněním).

Nepřehlédnětě

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies