Školní družina

Aktuální informace ze školní družiny Vám přinášejí naše tematické webové stránky: "My ze ŠD".

Školní družina ZŠ je umístěna v přízemí budovy číslo dveří 155 a ZŠ speciální je umístěna v 1. patře číslo dveří 235.

Telefon: 313 112 536

Zabezpečuje výchovně vzdělávací působení žákům základní školy a základní školy speciální před a po skončení vyučování. Poskytuje odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti.

Poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy a základní školy speciální před a po skončení vyučování. Své působení uskutečňuje výchovnou, vzdělávací, odpočinkovou, relaxační a zájmovou činností. 

Nepřehlédněte