Mateřská škola logopedická

Mateřská škola je školou zřízenou podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. Má dvě součásti:

- Mateřská škola logopedická (Mateřská škola pro děti se závažnými vadami řeči)

- Mateřská škola speciální (Mateřská škola pro děti se souběžným postiženým více vadami)

Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy, se samostatným vstupem od Čermákových sadů.

Telefon: 313 112 547-9

Mateřská škola poskytuje všestrannou péči předškolním dětem ve věku od 2 do 6 (7) let se speciálními vzdělávacími potřebami (dětem s různým druhem a typem zdravotního postižení, dětem se zdravotním znevýhodněním, dětem se sociálním znevýhodněním).

Nepřehlédněte

Aktuality

POZVÁNKA

pro rodiče, jejichž děti po prázdninách nastupují do 1. třídy ZŠ.

BRANNÝ DEN

  V rámci distanční výuky probíhala akce – branný den. Žáci obdrželi prostřednictvím svých třídních učitelů pracovní materiály a se svými rodiči…