EVVO

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA


Školní metodik EVVO: Mgr. Karla PIKRTOVÁ a Mgr. Alena VOŽEHOVÁ
Kabinety číslo 253 a 210
Telefony: 313 112 541 a 313 112 521
E-maily: karla.pikrtova@zsrako.cz, alevoz@zsrako.cz
Konzultační hodiny: středa 11.00–11.40 (dále podle předchozí domluvy)

Co je to Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)?


EVVO se zabývá poskytováním výchovy zaměřené na zlepšení nebo ochranu lidského životního prostředí. Environmentální výchova sleduje historické, politické, ekonomické a kulturní pohledy ovlivňující životní prostředí. Vede k postojům, hodnotám a závazkům nezbytným pro vznik dlouhodobě udržitelné společnosti.
Posláním programu EVVO na naší škole je systematické působení na žáky prostřednictvím EVVO jako prevence nežádoucího chování k životnímu prostředí, zvířatům, k sobě navzájem, k dospělým a upevňování správných postojů a úcty k životu ve všech jeho formách.
Environmentální výchova na naší škole není do vzdělávání zařazena jako zvláštní předmět, ale prolíná všemi předměty. Některé však jsou i při tomto prolínání klíčové – prvouka, přírodopis, chemie, fyzika, občanská nauka a pracovní vyučování.
V neposlední řadě je a bude pro EVVO využíváno i projektové vyučování, které má na naší škole dlouholetou tradici.

Hlavní dlouhodobé společné plněné úkoly:

  • Poznávání regionu
  • Třídění odpadu
  • Využívání školního pozemku
  • Rozvíjení správných osobnostních postojů
  • Rozvíjení zdravého životního stylu
  • Rozvoj spolupráce s organizacemi, které se zabývají ochranou životního prostředí
  • Využívání stálé expozice živočichů v Muzeu TGM v Rakovníku

Náš program EVVO je součástí koncepce rozvoje školy, využívá místní a regionální podmínky a vychází z metodického pokynu MŠMT č.j. 32 338/2000-22.

Naše škola se připojila k mezinárodní kampaní "Měsíc školních zahrad".

Zahrajte si náš Quest.

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies