Školní rok

Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Viz odkaz ZDE

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019


Termíny školních prázdnin:

Začátek školního roku pondělí 3. září 2018
Konec 1. pololetí čtvrtek 31. ledna 2019
Konec 2. pololetí pátek 28. června 2019
Podzimní prázdniny pondělí 29. října – úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
vyučování od čtvrtka 3. ledna 2019
   
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny pondělí 25. února – neděle 3. března 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019
Hlavní prázdniny sobota 29. června – neděle 1. září 2019


Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Zápisy do ZŠ budou probíhat v termínech:           3. 4. 2019 od 13.00 do 16.00 hodin

                                                                                           24. 4. 2019 od 13.00 do 15.00 hodin

 

Zápisy do MŠ budou probíhat v termínech:          7. 5. 2019 od 13.00 do 16.00 hodin 

                                                                                           15. 5. 2019 od 13.00 do 16.00 hodin

Vyhodnocení přijímacího řízení pro přijetí do střední školy - praktické školy dvouleté, obor vzdělání 78-62-C/02 a praktické školy jednoleté, obor vzdělání 78-62-C/01, proběhne v době od 22. do 30. dubna 2019.

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole 

Jednou z podmínek pro přijetí do střední školy je lékařem potvrzený formulář Zdravotní způsobilost:

Formulář Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v praktické škole jednoleté

Formulář Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v praktické škole dvouleté


Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a odborná učiliště

Zimní pobytový kurz – od 9. do 14. prosince 2018 proběhne pobytový kurz s lyžařským výcvikem pro žáky základní a střední školy.