SPC

Vedoucí SPC: Mgr. Renata JEDLIČKOVÁ
Kanceláře číslo 117 a 118
Telefony: 313 112 517 až 518
E-mail: renata.jedlickova@zsrako.cz
Psycholog: Mgr. Renata JEDLIČKOVÁ, Mgr. Bc. Jana KOSINOVÁ
Speciální pedagog: PaedDr. Jitka BABORÁKOVÁ

Stručná historie centra:

 • bylo založeno v roce 1992 při Speciální mateřské škole v Rakovníku
 • dnes je součástí SŠ, ZŠ a MŠ speciální Rakovník, p. o.

Poskytujeme komplexní odbornou – speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem s postižením s cílem usnadnit jim integraci do společnosti.
Naší cílovou skupinou jsou děti:

 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • s vadami řeči

Náplní naší práce je:

 • komplexní speciálně pedagogická a psychologická diagnostika
 • péče o integrované žáky
 • pomoc při vypracovávání individuálně výchovně vzdělávacích programů
 • posouzení vývoje a schopností dítěte, posouzení školní zralosti
 • edukačně-stimulační programy pro školní děti
 • kurzy pro předškolní děti
 • půjčování odborné literatury, navázání kontaktu s odborníky v jiných zařízeních

Služby poskytujeme:

 • ambulantně v SPC – kanceláře se nacházejí v suterénu školy
 • v terénu – ve školských zařízeních

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies