Zápis do 1. ročníků základní školy

Zápis do 1. ročníků základní školy proběhne v termínu od 6. dubna do 16. dubna 2021.  Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, musíme nastavit organizaci zápisu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

18.3.2021 10:07 / Šárka Konopásková

Zákonný zástupce může postupovat těmito způsoby:

1. domluví si telefonicky na telefonním čísle 313 112 513 termín zápisu dítěte

V tomto případě se zákonný zástupce dostaví s občanským průkazem a s rodným listem dítěte v domluveném termínu do školy. Žádost o přijetí si nemusí tisknout, vyplní ji ve škole.

2. zvolí formu distančního zápisu

Zákonný zástupce předá vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, přiloží prostou kopii rodného listu (popř. sken) a  Doporučení školského poradenského zařízení (doporučení může být dodáno dodatečně). Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

a) do datové schránky školy - ID schránky: 8e2xcsw,

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: sarkon@zsrako.cz,

c) poštou na adresu: SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, Frant. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník (rozhodující je datum podání na poštu),

d) osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné se nejprve telefonicky domluvit na tel. čísle 313 112 513 - je nutné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

Své dítě můžete zapsat do:

Základní školy

Obor vzdělání: 79-01-C/01

(otevíráme třídu pro žáky se závažnými vadami řeči – logopedickou třídu a třídu pro žáky s mentálním postižením)

Žádost o přijetí do ZŠ logopedické

Žádost o přijetí do ZŠ praktické - pro žáky s mentálním postižením

Žádost o odklad 

 

Základní školy speciální

Obor vzdělání: 79-01-B/01

Žádost o přijetí do ZŠ speciální

Žádost o odklad