Přípravný stupeň základní školy speciální

Od školního roku 2024/25 otevíráme 2 třídy přípravného stupně základní speciální.

Přípravný stupeň poskytuje přípravu na vstup do zákládního vzdělávání (nejčastěji v základní škole speciální) dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem.

Do třídy přípravného stupně základní školy speciální lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Třída přípravného stupně základní školy speciální má nejméně 4 a nejvýše 6 žáků.

Vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální trvá nejvýše 3 školní roky.

Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, je koncipován jako jednoletý. S ohledem na individuální vzdělávací potřeby dítěte ho dítě může plnit po dobu jednoho, dvou nebo tří školních roků.

Cílem vzdělávání v přípravném stupni je komplexní rozvoj každého dítěte s velkým důrazem na individuální přístup.

K zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální je nutné písemné doporučení školského poradenského zařízení.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies