Organizace a průběh zápisu, kritéria přijímání

Organizace a průběh zápisu

 

Kritéria pro přijímání žáků do základní školy speciální

Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dle vzdělávacího programu základní školy speciální a písemný souhlas zákonného zástupce žáka.

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2024/2025 je 12 žáků.

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, budou uchazeči vybíráni losem (termín a podmínky losování z důvodu případného převisu uchazečů bude oznámen na webových stránkách školy dne 17. 4. 2024).

 

Průběh zápisu

Formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Rozhovor a činnosti se zapisovaným dítětem zaměřené na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies