Základní škola logopedická

Třídy základní školy logopedické jsou určeny žákům s vadami řeči 1. – 5. ročníku.

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu běžné základní školy se zaměřením na řečovou výchovu. Činnosti zaměřené na rozvoj komunikačních schopností a dovedností prostupují celým vyučováním. 

Nižší počet žáků ve třídě (6 – 14) umožňuje individuální přístup učitele – speciálního pedagoga.

Do logopedických tříd můžeme přijmout také žáky s vývojovými poruchami učení. 

Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení.

Žáky přijímáme také v průběhu školního roku.

Nepřehlédněte

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies