O třídě

Třída VI.S
Třídní učitelka: Eva Čiperová
Asistenti: Dana Dolanská, Jitka Brillová
Ve školním roce 2017/2018 tuto třídu navštěvuje 6 žáků, z toho 5 chlapců a 1 dívka.
Seznam žáků:
Adam –     3. ročník
Ondra –     2. ročník
Adam P. –  2. ročník
Anna –      2. ročník
Adam Z. – 2. ročník
Dominik –  2. ročník

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP Máme tu své místo, který je zpracovaný dle RVP pro obor vzdělávání ZŠS, platný od 1. 9. 2016.
Výuka probíhá nejen v naší třídě, ale i v jiných prostorách školy jako jsou: cvičný byt s kuchyní, snoezelen, bazén, vířivá vana, sauna, rehabilitační tělocvična, školní hřiště či zahrada. Rádi si vyjdeme na vycházku do blízkého okolí, na náměstí nebo na vlakové nádraží.

Aktuality