O třídě

Třída VI.S
Třídní učitelka: Eva Čiperová
Asistent: Dana Dolanská
Ve školním roce 2019/2020 tuto třídu navštěvuje 5 žáků, z toho 4 chlapci a 1 dívka.
Seznam žáků:
Adam –     4. ročník
Ondra –     3. ročník
Adam P. –  3. ročník
Anna –      3. ročník
Sebastian - 1. ročník

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP Máme tu své místo, který je zpracovaný dle RVP pro obor vzdělávání ZŠS.
Výuka probíhá nejen v naší třídě, ale i v jiných prostorách školy jako jsou: cvičný byt s kuchyní, snoezelen, bazén, vířivá vana, sauna, rehabilitační tělocvična, školní hřiště či zahrada. Rádi si vyjdeme na vycházku do blízkého okolí, na náměstí nebo na vlakové nádraží.