O třídě

TŘÍDA IV. S

Třídní učitelka: Bc. Eva Rýglová

Asistenti pedagoga: Iveta Pillmaierová

                             Simona Jágerová

 

Naši žáci: Jirka, Filip, Martin, Stella a Sára

 

Třídu základní školy speciální navštěvuje pět žáků. U většiny těchto dětí byla diagnostikovaná porucha autistického spektra. Naše učebna je vybavena tak, aby vyhovovala potřebám žáků s PAS. Samostatné pracovní boxy umožňují větší soustředěnost, vyhovují strukturovanému a individualizovanému způsobu výuky. Podle potřeb využíváme vhodný způsob alternativní a augmentativní komunikace. Dětem se zde věnují tři pedagogické pracovnice – učitelka a dvě asistentky pedagoga. Zaměřujeme se nejen na získávání vědomostí ve smyslu trivia, ale především na celkový rozvoj osobnosti dítěte:  na jeho samostatnost, nácvik sebeobslužných činností, sociální komunikaci, adaptaci, přiměřené zvládání emocí. Výuka neprobíhá pouze v naší učebně, ale samozřejmě využíváme všech prostor a materiálního vybavení, které naše škola nabízí – cvičný byt s kuchyní, snoezelen, bazén, vířivou vanu, saunu, rehabilitační tělocvičnu, počítačovou učebnu, atrium nebo školní hřiště či zahradu. Učení dětem zpestřuje i zapojení tabletů do výuky. Rádi si vyjdeme na vycházku do blízkého okolí.

Aktuality

Školní výlet

Ve středu 19. 6. 2019 jsme vyrazili na školní výlet. Školním svozovým autem jsme dojeli do Křivoklátu, kde jsme se prošli po naučné stezce a došli na…

Turistický den

V úterý 11. 6. 2019 jsme měli na naší škole turistický den. Naše třída si naplánovala trasu po cyklostezce směrem do Chlumu.