Od pondělí 12. 4. 2021 je základní škola speciální otevřena

Prezenční výuky se mohou účastnit žáci bez příznaků onemocnění a s negativním výsledkem preventivního testu COVID 19.

8.4.2021 12:00 / Alena Vožehová

Pravidelné testování bude probíhat ve škole 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek (nebo v ten den, kdy dítě do školy nastoupí) hned po příchodu do třídy. Jde o samotestování žáků: dítě test provede po instruktáži samo nebo dítě otestuje jeho rodič, který dítě do školy doprovází. Po provedení testu rodiče 15 min čekají před školou na výsledek testu - pokud je test negativní, rodiče ochází, pokud je test pozitivní, dítě se nemůže zúčastnit prezenční výuky a odchází ze školy spolu s rodičem (nebo škola kontaktuje rodiče a ten si dítě ze školy vyzvedne). Podkud dítě COVID-19 v posledních 90 dnech prodělalo, netestuje se, tuto skutečnost musí rodič doložit zprávou od lékaře nebo potvrzením z laboratoře. Možné je také absolvovat test ve zdravotnickém zařízení a přinést potvrzení o negativním testu, které ale nesmí být starší než 48 hodin.       

video samotestování https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=2s&ab_channel=M%C5%A0MT 

leták k testům https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

leták k testování pro žáky https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

leták k testování pro rodiče https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

text s piktogramy přiložený v souborech pod článkem

Děti ve škole musí mít nasazenou zdravotnickou obličejovou masku - roušku (pokud to schopnosti dítěte neumožňují, může být dítě po projednání s třídním učitelem ve škole i nadále bez roušky).

Příchod do školy v 7.40 hod vchodem, kterým jste zvyklí. Žáci se učí podle rozvrhů.

Ranní družina není v provozu.

Odpolední družina je v provozu do 14.50 hod (děti zůstávají ve své třídě). 

Stravování bude zajištěno běžným způsobem, obědy můžete objednávat přes odkaz na webových stránkách školy. Je možné už obědy přihlašovat, oběd na pondělí 12. 4. lze přihlásit do pátku 13.00 hod.

Rodiče do školy nevstupují (s výjimkou asistence u testování dětí), děti si rodiče a pedagogičtí pracovníci předávají u vstupu do školy.

Doprava žáků do školy svozovým autem nebude zajišťována.

Víme, že současná situace není pro nikoho z Vás snadná, na děti se těšíme a věříme, že vše dobře zvládneme.

Alena Vožehová a všichni učitelé a asistenti

 

Soubory ke stažení