O třídě

Vážení rodiče, prarodiče a kamarádi,

vítáme Vás na stránkách naší třídy III.L. Prostřednictvím těchto stránek Vás budeme informovat o akcích, které proběhly, a o tom, jak jsme si je užili, a také o dalších důležitých záležitostech.

Každý den se na sebe těší 2 školačky, 6 školáků, paní asistentka Tereza Chalupová a paní třídní učitelka Mgr. Olga Rozkovcová.

Seznam dětí:

Kateřina

Daniel

Zdeněk

David M.

Nikolas

Pavel

Tereza

David Š.

 

První a druhá třída byla (nejen pro děti) velmi náročná na značné množství nových informací a zkušeností. Ve třetí třídě to ale nebude jiné, znalosti a zkušenosti se budou nejprve opakovat, poté prohlubovat a navíc i přibyde mnoho dalšího náročnějšího učiva (násobilka a dělení, rýsování, vyjmenová slova, druhy slov, aj.) Žáci začínají i s výukou cizího jazyka - anglického.    

Důležitá je proto naše úzká spolupráce. V případě potřeby jakéhokoli sdělení nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 313 251 134, nejlépe před vyučováním nebo v době přestávek (dle rozvrhu).

 

 

1.

8.00–8.45

2.

8.55–9.40

3.

10.00–10.45

4.

10.55–11.40

5.

11.50–12.35

Pondělí

Čj

M

Čj

Pr

 Aj

Úterý

Aj

Řv

Čj

Tv

 M

Středa

Čj

Pr

Čj

Aj

 Pv

Čtvrtek

Čj

M

Tv

Řv

 Čj

Pátek

Čj

M

Hv

Vv

Vv 

 

Vzděláváme se podle plánu pro základní školy. Je toho hodně, co nás v tomto školním roce čeká. V rozvrhu máme stále navíc zařazeny i hodiny řečové výchovy, které jsou nápomocné pro správné fungování mluvidel a pro rozvoj všech řečových funkcí. Ale pozor, na správnou výslovnost a řečový projev je nutné dbát i v rodině. Také je důležité navštěvovat klinického logopeda. Každou středu a pátek, kdy mají děti v rozvrhu onu řečovou výchovu, je potřeba nosit notýsek s poznámkami z logopedie, abychom mohli s dětmi pokračovat v tom, co právě procvičují.