Škola v provozu od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 zahajují všechny součásti školy prezenční výuku, která je podmíněna pravidelným testováním dětí a žáků

8.4.2021 12:04 / Šárka Konopásková

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem - žáci si budou test provádět sami. V případě dětí v mateřské škole, žáků ve speciální škole a žáků, kteří si test nezvládnou odebrat sami, může být test prováděn zákonným zástupcem (či jinou osobou, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování bude prováděno 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek - v případě nepřítomnosti žáka v těchto dnech bude test proveden v den nástupu do školy). 

Zvažte, prosím, zda je Váše dítě schopno provést test samo. Pedagogičtí zaměstnanci mohou na testování pouze dohlížet, dětem pomáhat nebudou.

Odkaz na videoinstruktáž samotestování zde

Testovány nemusí být osoby uvedené dole v poznámce.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (text opatření zde)  stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání bez preventivního testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 

Žáci základní a střední školy musí dle mimořádného opatření MZ používat zdravotnickou obličejovou masku. (text mimořádného opatření zde)

Provoz mateřské školy zde.

Provoz základní školy praktické zde.

Provoz základní školy logopedické zde.

Provoz základní školy speciální zde.

Provoz střední školy zde.

Leták k testování pro rodiče

Leták k testování pro žáky

 

Poznámka:

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies