Otevření MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, v pondělí 12. 4. 2021 bude zahájen provoz mateřské školy.

 

 

 

8.4.2021 13:50 / Jana Rajská

MŠ bude otevřena pro všechny děti, ne tedy pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou.

Doba provozu školky bude od 7,00-15,30 hodin. Třídy se nebudou v ranních ani v odpoledních hodinách spojovat, zůstanou ve stálých skupinách.

Děti v MŠ nemusí nosit roušky ani respirátory. Pro zákonné zástupce dětí platí povinnost zakrytí nosu a úst respirátorem FFP po celou dobu pohybu v areálu školy.

TESTOVÁNÍ

  • Děti budou 2x týdně testovány, zpravidla v pondělí a ve čtvrtek, případně během týdne v prvním dni nástupu.
  • S ohledem na věk dětí a na zajištění alespoň částečné pohody při testování, budou děti testovat sami rodiče (testování nebudou provádět pedagogičtí ani provozní zaměstnanci školy).
  • V den testování je třeba počítat s časovou reservou cca 15-20 minut na test.
  • Po příchodu do areálu MŠ bude vyznačen prostor (testovací místnost) vyhrazený pro provádění testů, tam dle instrukcí přítomného pověřeného pracovníka školy otestujete své dítě. Test Lepu Rapid zajišťuje škola.
  • S negativním testem se pak rodič prokáže u vstupu pověřenému zaměstnanci a odvede dítě do své kmenové třídy.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

  • doloží potvrzení od lékaře, lékařskou zprávu či zprávu z laboratoře, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní;
  • byly testovány v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.

Informace o testování a opatření nařízených MŠMT, dle kterých se musíme řídit, naleznete zde     https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Instruktážní leták

Instruktážní video

Všechny paní učitelky a asistentky školy udělají vše proto, aby se děti cítily v nestandardních podmínkách co nejlépe.

V zájmu všech zúčastněných, zejména dětí, Vás prosíme o maximální spolupráci. Děkujeme.