ROK S PTAČÍMI KŘÍDLY

Ve středu 25. října proběhl ve škole program připravený ve spolupráci s Rakovnickým ornitologickým spolkem Fénix a Muzeem T.G.M. Rakovník s finanční podporou z dotace města Rakovníka.

15.12.2017 14:33 / Alena Vožehová

 

Ve středu 25. října proběhl ve škole program připravený ve spolupráci s Rakovnickým ornitologickým spolkem Fénix a Muzeem T.G.M. Rakovník s finanční podporou z dotace města Rakovníka.

Všichni žáci a studenti si vyslechli přednášku pana Radka Remara o sovách žijících na území ČR doprovázenou řadou fotografií.

  • Žáci prvního stupně ZŠ v atriu školy umístili nová krmítka (vyrobená žáky ZŠ speciální a SŠ praktické - účastníky zářijového pobytového ekologického výukového kurzu v NSEV Kladno-Čabárna). Seznámili se s tím, jak ptáky v zimě přikrmovat a první slunečnicová semínka z velkého pytle, který škola dostala od R.O.S. Fénix, do krmítek hned nasypali.
  • Žáci druhého stupně ZŠ během vycházky s panem Milanem Tichaiem rozmístili celkem 14 ptačích budek, které vyrobili ve školní dílně v hodinách pracovního vyučování pod vedením pana učitele Josefa Pavlíka. Budky jsou zavěšené na stromech v parku podél chodníku vedoucího z Wintrova náměstí směrem ke školní zahradě.
  • Žáci ZŠ speciální a SŠ praktické během druhé vycházky rozmístili na břehu Rakovnického potoka v blízkosti školy dalších 6 ptačích budek, které vyrobili už v průběhu loňského pobytového ekologického kurzu v NSEV Kladno-Čabárna. Při zavěšování budek pan Tichai žáky seznámil se spoustou zajímavostí ze života ptáků, ukázal, jak vypadají ptačí hnízda a ptáky poletující právě okolo nás hned určil a poradil, jak a kdy je nejvhodnější je pozorovat.

Žáci 2. stupně ZŠ ještě 24. listopadu spolu s panem Tichaiem, paní učitelkou Marií Klikovou a Marcelou Kusalovou vysadili na školní zahradě 20 keřů, v nichž se bude ptákům dobře hnízdit a s plody, které budou ptákům chutnat.

Žáci docházející na keramický kroužek vyrobili pítko pro ptáky - to na zahradu dáme až na jaře.

Těší nás, že ptákům - i díky finanční podpoře města Rakovníka - můžeme pomáhat. Děkujeme.