Ptačí svět

Dne 12. dubna 2017 proběhla na naší škole akce EVVO Ptačí svět. Ve spolupráci s LČR Křivoklát, jmenovitě paní Friebertovou, bylo ve škole připraveno sedm stanovišť s různou ptačí tematikou. Na stanoviště se "slétli" profesionálové lesníci s ukázkami, povídáním a všetečnými otázkami.

9.9.2017 17:21 / Alena Vožehová

Málokdo si uvědomuje, že ptáci jsou živočichové, kteří žijí v bezprostředním okolí člověka. Přestože přinášejí všem užitek, když hubí nebezpečný hmyz, když radostně zpívají, když předvádějí krásu svých barev a stavbu těla, škodíme jim. Čím? Hlukem, nasvícenými stromy a objekty, kácením stromů v době hnízdění, ohňostroji, neoznačenými velkými prosklenými plochami a mnoha dalšími člověčími vymoženostmi. Proto také ptáků v Evropě během posledních dvaceti let o třetinu ubylo.
Abychom se naučili žít v souladu s těmito živočichy, proběhla na naší škole 12. dubna 2017 akce EVVO Ptačí svět. Ve spolupráci s LČR Křivoklát, jmenovitě paní Friebertovou, bylo ve škole připraveno sedm stanovišť s různou ptačí tematikou. Na stanoviště se "slétli" profesionálové lesníci s ukázkami, povídáním a všetečnými otázkami.
A co jsme se dozvěděli? Jak ptáci hnízdí, do jak velkých skupin se rozdělují, čím se druhy ptáků od sebe odlišují, jak a čím se v zimě přikrmují, jaké budky se jim vyrábějí a rozvěšují. A samozřejmostí bylo je umět poznávat.
A aby vše nebylo jen plané povídání, dali se naši žáci v hodinách pracovního vyučování do výroby ptačích budek, které budou ve spolupráci s R. O. S. Fénix postupně rozvěšeny na naší zahradě a po Rakovníku v místech, kde ptáci rádi hnízdí. O to, aby zahnízdili a vyvedli novou generaci, jsme se starali již v zimě, když jsme ptáčky poctivě přikrmovali.
Do této vzdělávací akce se zapojili všichni žáci školy se svými vyučujícími. Moc se povedla a moc se nám líbila. Tak zase příště, na jiné téma. A CHRAŇME NAŠE PTÁKY, POTŘEBUJEME JE!!!