Ozdravný pobyt pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, p. o. v CHKO Jizerské hory

V týdnu od 22. do 26. října procestovalo 33 žáků školy skoro celý svět. Během ozdravného pobytu s ekologickým výchovným programem se žáci pod vedením lektorů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. seznámili s řadou ekosystémů naší planety. Poznali rozdíly mezi různými kulturami a vliv lidské činnosti na ekosystémy i čistotu ovzduší.

21.11.2018 07:52 / Alena Vožehová

Hned po příjezdu se děti seznámily s místem pobytu a prohlédly si Chrám Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Večer se vydaly za Indiány. A protože si vyrobily indiánské lapače snů, v noci se jim zdály jen pěkné sny. Celý následující den děti strávily na cestě do Mongolska - po lesích a loukách v okolí Hejnic putovaly jako kočovní mongolští pastevci. Stejně jako oni střílely lukem, postaraly se o koně z farmy Ferdinandov a na závěr dne se na nich svezly. V Číně vyzkoušely čajový obřad i mlsání dřevěnými jídelními hůlkami a mezi sebou si vyměnily čínské mince štěstí. Při cestě Austrálií pracovaly s ovčí vlnou a také se zkusily na náš svět podívat očima domorodých obyvatel. Kromě plstěné ozdoby si odnesly i „mluvící dřevo“. Čaringa, jinak také „hlas duchů“, je jedním z nejstarších hudebních nástrojů, který původní obyvatelé Aboriginci používali nejen při náboženských obřadech pro komunikaci s božstvy, ale i při dorozumívání na velké vzdálenosti. Roztočením tohoto dřívka vzniká totiž vrčivý zvuk, který se nese do daleka. V amazonském pralese se děti seznámily s řadou živočichů i s příčinami jejich ohrožení. Dozvěděly se, jaká je cesta kávy - plodiny charakteristické pro Brazílii - ke spotřebiteli: od jejího pěstování, pražení až po prodej. Večer si ve vyrobených maskách zatančily na tradičním karnevalu v Riu. Těžký život v Africe poznaly díky simulační hře a ochutnaly i mošt, který si s využitím ručního lisu vyrobily. Svou odvahu děti prokázaly při večerní cestě do tajemného sklepení. Poslední den celé cestování zakončily ve své vlasti – ve vědomostní soutěži prověřily znalosti o nejzajímavějších místech České republiky a hlavně si na zpáteční cestu domů upekly křupavé housky.

Žáci prostřednictvím různých her, praktických úkolů a aktivit prohloubili svůj vztah k přírodě a znalosti i dovednosti potřebné k šetrnému zacházení s ní. Celý ozdravný pobyt s pestrými zážitky a intenzivním kontaktem s přírodou byl realizován s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Děkujeme a těšíme se na další ozdravný pobyt v příštím roce.

 

Soubory ke stažení