Pobytový ekologický výukový kurz "Příroda všemi smysly"

Tři dny na přelomu září a října strávilo celkem čtrnáct žáků základní školy speciální v Naučném středisku ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o. p. s.