Ozdravný pobyt pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, p. o. v CHKO Jizerské hory

Žáci prostřednictvím různých her, praktických úkolů a aktivit prohloubili svůj vztah k přírodě a znalosti i dovednosti potřebné k šetrnému zacházení s ní. Celý ozdravný pobyt s pestrými zážitky a intenzivním kontaktem s přírodou byl realizován s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Děkujeme a těšíme se na další ozdravný pobyt v příštím roce.