Vážení rodiče,

naše škola, zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona, zůstává dle Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. října 2020 v běžném provozu.

19.10.2020 13:06 / Alena Vožehová

Ve škole jsou ve zvýšené míře dodržovány zásady týkající se osobní i provozní hygieny (mytí a dezinfekce rukou, používání jednorázových papírových ručníků, úklid všech prostor a hygienických zařízení, dezinfekce ploch a povrchů, časté větrání učeben…). V maximální možné míře se snažíme dodržovat všechna hygienická opatření. Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020 se na žáky a pedagogické pracovníky naší školy nevztahuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, přesto většina pracovníků roušky nebo respirátory nosí. Protože je ale náš kontakt s řadou žáků vzhledem k jejich intelektu, zdravotnímu a duševnímu stavu často hodně blízký (asistence při hygieně - přebalování, stravování - krmení, fyzické vedení při nácviku nových dovedností) a žáci až na několik výjimek roušky nenosí, pravděpodobně ale zcela riziku přenosu infekčního onemocnění zabránit nedokážeme.

Vyučování probíhá bez jakéhokoli míchání skupin žáků, každá třída je ve své nebo jiné odborné učebně. Žáci ve škole nesportují a nezpívají. Ve školní družině se setkávají děti z více tříd (jinak provoz školní družiny organizačně zajistit nelze).

Školní docházka je pro Vaše děti možností.

Pro mnohé z našich žáků je zásadní, že mají možnost i nadále chodit do školy a účastnit se prezenční výuky, protože změny režimu pro ně mohou být velmi zatěžující.

Zdravotní stav svého dítěte ale znáte nejlépe Vy - jeho rodiče a ošetřující lékař. Je na Vašem uvážení, zda dítě může chodit do školy a do školní družiny nebo zůstane doma. Pokud máte strach o zdraví svého dítěte či pochybnosti o jeho zdravotním stavu, nebojte se nechat své dítě doma.