NA ULICI, NA SILNICI BEZPEČNĚ

Jak se máme chovat na ulici, jaká jsou možná rizika silničního provozu, co jsou to reflexní prvky? Nejen na tyto, ale na mnoho dalších otázek získali žáci odpověď v rámci akce: „Na ulici, na silnici bezpečně“.

29.9.2021 10:11 / Jana Redlová

A tak si mohli studenti i žáčci zopakovat dopravní značky, na modelu si vyzkoušeli činnost semaforu a následně vybarvili pracovní listy. Nechyběla praktická výuka v terénu, někteří žáci navštívili dopravní hřiště, jiní prošli ulice města a všímali si dopravního značení i samotného provozu. Akce proběhla v rámci prevence nežádoucího chování.