HELENKO, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ZŮSTÁVÁ ZAVŘENÁ

Vážení rodiče, holky a kluci,

všichni jsme se těšili, a harmonogram uvolňování v oblasti školství tomu dlouho napovídal, že se s Vámi ve škole už brzy uvidíme. Ale budeme si muset, jestli se něco nezmění, ještě nějakou dobu počkat... 

6.5.2020 18:26 / Alena Vožehová

V manuálu "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20" zveřejněném MŠMT 2. 5. 2020 je totiž uvedeno, že "školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku." 

To znamená, že materiály, se kterými jste s dětmi doma pracovali, už děti do konce školního roku osobně do školy asi nepřinesou. My, učitelé a asistenti, bychom ale rádi věděli, jestli vůbec a jak se Vám společná práce doma dařila. A hlavně s čím od nás potřebujete pomoci a poradit. Protože proto tady pro Vás teď jsme. Němějte ostych ozvat se, když budete mít jakýkoli dotaz, potřebu se podělit o své obavy, starosti... anebo i radosti. Domluvte se s třídními učiteli - telefonicky, mailem... tak, jak jste zvyklí spolu komunikovat, nebo se mnou (alevoz@zsrako.cz) na způsobu předání vypracovaných materiálů (třeba i jen jejich části), konzultaci... Kdokoli z Vás by něco potřeboval, můžete napsat.

Myslíme na Vás všechny a přejeme hezké jarní dny

Alena Vožehová a všichni učitelé a asistenti