NÁVŠTĚVA Z ANGLIE

V pondělí 8. 4. 2019 k nám do školy zavítal rodilý mluvčí pan Ian Keedy z Anglie. Žáci měli tak jedinečnou příležitost procvičit si své znalosti anglického jazyka. Výuka proběhla formou konverzace.

24.4.2019 09:58 / Petra Vitvarová

V pondělí 8. 4. 2019 k nám do školy zavítal rodilý mluvčí pan Ian Keedy z Anglie ze South Shields.

Ve všech třídách, kde probíhá výuka anglického jazyka, měli žáci jedinečnou příležitost si procvičit a upevnit své znalosti anglického jazyka v praxi.

Výuka anglického jazyka proběhla formou konverzace.

Úroveň znalostí anglického jazyka je v jednotlivých třídách značně rozličná. Někteří z žáků se anglicky učí teprve od září. Přesto byli všichni žáci schopni na rodilého mluvčího Iana reagovat. V případě potřeby (jazykové bariéry) byla v každé hodině konverzace přítomna paní učitelka Mgr. Petra Vitvarová, která žákům pomohla či poradila.

Ian měl velice dobře připravené hodiny. Skvěle zapojoval všechny žáky do konverzace dle jejich znalostí a schopností a bez problému pracoval s celou třídou.

Reakce a zhodnocení hodiny konverzace žáky mluví za vše: "Kdy zase ten Angličan, Ian, přijede?", "Mohlo by to být každých 14 dnů!", "Bylo to boží! Strašně nám tlouklo srdce."

Jak je vidět žákům se konverzace s Ianem Keedym moc líbila a již nyní se těší na další setkání.