Dopravní výchova

Dne 26. 9. 2017 proběhla na 1. stupni ZŠ dopravní výchova zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí.  Žáci 1. ročníku se zaměřili na zásady BESIPu jako chodci při vycházce do města. Žáci 4. a 5. ročníku si nejdříve v rámci teoretické výuky zopakovali zásady BESIPu, dopravní značky, nezbytné vybavení kola i vhodné vybavení cyklisty. Poté si v rámci praktického výcviku na dětském dopravním hřišti vyzkoušeli roli cyklisty i chodce, kde uplatnili své znalosti v oblasti správného a bezpečného chování účastníků silničního provozu. 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies