O třídě I.P

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, DVOULETÁ

Výuka v Praktické škole  je zaměřena především na ruční práce, a to zejména na výkon pomocných prací při příjmu, přípravě a praní prádla a oděvů, jejich žehlení a mandlování. Žáci jsou v rámci svých individuálních možností vedeni k co největší samostatnosti při zvládání každodenních činností běžného života. Nacvičují úklid domácnosti, přípravu pokrmů, seznamují se se základní péčí o zahradu, jednoduché dílenské činnosti. Kromě toho upevňují a prohlubují již získané poznatky z matematiky, českého jazyka a společenskovědních oborů. Výuka neprobíhá pouze v učebně, ale samozřejmě využíváme všech prostor a materiálního vybavení, které naše škola nabízí – cvičný byt s kuchyní, cvičnou prádelnu s mandlem, šící dílnu, výtvarnu, technickou dílnu, snoezelen, bazén, vířivou vanu, saunu, rehabilitační tělocvičnu, počítačovou učebnu, atrium nebo zahradu. 
Absolventi praktické školy  se budou moci v rámci svých individuálních možností a schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích v čistírnách a prádelnách, v sociální péči a službách, ve zdravotnictví, případně v chráněných pracovištích.

Seznam žáků ve školním roce 2018/19:

 Praktická škola jednoletá:

Eliška

Bára

 Praktická škola dvouletá

  1. ročník:

Tereza

Kristýna

Vojtěch

Kornel

Peter

Marek

Jaroslav 

 

  1. ročník:

Eliška

Petra

Filip

Radek

 

Aktuality

Závěrečné zkoušky

Ve dnech 5. a 6. června složili studenti praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté závěrečnou zkoušku.

Bubnování

Bubnování se školáky proběhlo v naší škole v pondělí 13. května pod vedením drum-faciliátora Jiřího Adama.