Mateřská škola logopedická

Mateřská škola je školou zřízenou podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. Má dvě součásti:

- Mateřská škola logopedická (Mateřská škola pro děti se závažnými vadami řeči)

- Mateřská škola speciální (Mateřská škola pro děti se souběžným postiženým více vadami)

Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy, se samostatným vstupem od Čermákových sadů.

Telefon: 313 112 547-9

Mateřská škola poskytuje všestrannou péči předškolním dětem ve věku od 2 do 6 (7) let se speciálními vzdělávacími potřebami (dětem s různým druhem a typem zdravotního postižení, dětem se zdravotním znevýhodněním, dětem se sociálním znevýhodněním).

Nepřehlédněte

Aktuality

Notička 2018

Notička je soutěžní přehlídka škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a speciálních zařízení.

Vánoční lesní pedagogika

V předvánočním čase jsme se již potřetí setkali se studenty Střední lesnické školy Žlutice, kteří pro všechny žáky pod vedením paní Ing. Kateřiny…