Organizační informace

Provozní doba: Od pondělí do pátku v době mezi 6.30–16.30 hod.
Počet tříd: 4 třídy
Počet dětí: Maximální kapacita je 36 dětí.
Stravování: Zajišťuje Školní jídelna SZeŠ Rakovník, Pražská 1222, Rakovník. Děti mají zajištěný pitný režim.
Název ŠVP: Je nám tu všem spolu dobře platný od 1. 9. 2016, zpracovaný podle RVP PPV. 
Pobyt v mateřské škole je bezplatný.


Organizace dne MŠ
6.30–10.00: Příchod dětí do školy (příjezd svozovým autem) – ranní volné spontánní hry a činnosti, individuální péče, pohybová chvilka, dopolední přesnídávka, řízená prožitková činnost a hry, individuální péče (speciální terapie).
10.00–12.30: Pobyt dětí venku, hygiena, oběd, ukládání dětí ke spánku, odjezd svozovým autem.
12.30–16.30: Individuální spánek nebo odpočinek, hygiena, odpolední svačina, volná herní činnost, odchod dětí ze školy.