HASIČI

V rámci prevence jsme žákům přiblížili práci integrovaných záchranných složek, zaměřili jsme se na „HASIČE“.

19.11.2021 08:41 / Jana Redlová

Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla, žáci si vyzkoušeli ohlásit požár. Nechyběla ani krátká výuková videa o správném postupu při ničení požáru vč. poskytnutí první pomoci.