O třídě

Modrá třída  logopedická 

Tato třída je v letošním roce vedena jako logopedická s integrovanými dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Je heterogenní; jsou zde zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami různého věku, s různým charakterem a stupněm postižení (t. j. různým charakterem a stupněm podpůrných opatření), včetně vad řeči. K dětem je uplatňován individuální přístup, s ohledem na jejich věk i potřeby dané charakterem a stupněm jejich postižení.

V této třídě vyučuje:

      Bc. Kateřina Křížová       - třídní učitelka MŠ

      Bc. Ivana Procházková   - učitelka

           Olga Martínková       - asistent pedagoga