Základní škola praktická

Základní škola vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením a děti s kombinovanými vadami. Je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. 

Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení.

Žáky přijímáme také v průběhu školního roku.

Nepřehlédněte