Provozní podmínky střední školy

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 mají žáci závěrečných ročníků středních škol možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole za účelem přípravy na závěrečnou zkoušku. Pro ostatní žáky zůstává škola uzavřena do 30. června 2020, vzdělávání těchto žáků bude i nadále realizováno distanční formou. 

4.5.2020 14:56 / Šárka Konopásková

 

Účast žáků ve škole nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

Při nástupu žáka do školy je zletilý žák, popř. zákonný zástupce nezletilého žáka povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení -zde

Stravování bude zajištěno běžným způsobem, bude spuštěn terminál k objednávání obědů.

Budova školy bude otevřena pro žáky od 7.30 do 16.00 hodin. Do budovy školy budou pouštěni pouze žáci bez doprovodu.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat formou individuálních konzultací.

Aktivity budou realizovány dle domluvy s třídním učitelem.

V souladu s pokynem MŠMT (cele znění zde) budou dodržována přísná hygienická opatření. Uvádíme základní pravidla pro žáky:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). *

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Budova školy bude otevřena od 7. 30 hod – žáci se nebudou shromažďovat před školou, ale budou vcházet do budovy školy průběžně. Je nutné, aby žáci před budovu školy přicházeli nejdříve v 7.30 hodin.

Před školou budou žáci povinni dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. *

Žáky u vchodových dveří bude vyzvedávat pověřený pracovník, který zajistí průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.

Režim odchodu žáků bude organizován tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování před budovou školy (bude individuálně domluveno se zletilými žáky, popř. zákonnými zástupci nezletilých žáků).

Vstup do budovy školy, pobyt ve škole

Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

Žák bude povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V průběhu pobytu ve třídě nebudou muset žáci ani pedagogičtí pracovníci roušku, pokud bude zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud bude docházet k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), budou se muset roušky nosit i ve třídě. *

*Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz).  

 

Prosím, přečtěte si celé znění pokynu MŠMT zde.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies