Tajný život města - quest "Letem vodním světem"

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Tajný život města. Tento projekt realizovaný vzdělávacím centrem TEREZA ve spolupráci s akciovou společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a neziskovou organizací ŽIVICA je zaměřený na téma biodiverzity městského prostředí. Žáci celkem padesáti českých a slovenských základních a středních škol již druhým rokem s využitím moderních technologií zkoumají přírodní rozmanitost obce nebo města, ve kterém jejich škola sídlí. Tablety fotografují planě rostoucí rostliny a s využitím mobilní aplikace Pl@ntNet je poznávají. Zároveň tak dále rozšiřují databázi tohoto interaktivního atlasu rostlin. Novým úkolem letošního pokračování projektu je tvorba questu.

24.7.2018 10:10 / Alena Vožehová

Od dubna se žáci přípravě questu pilně věnovali. Rozhodli jsme se quest zaměřit na témata "voda" a  "ptáci". "Ptačímu světu" se totiž v posledních dvou letech ve škole hodně věnujeme. V blízkosti školy teče Rakovnický potok, nedaleko je také rybník a několik tůněk. Asi kilometr od školy je hranice CHKO Křivoklátsko, v jejíž centrální oblasti je vyhlášena stejnojmenná ptačí oblast. Už na podzim jsme se pustili do spolupráce s Rakovnickou ornitologickou společností R.O.S Fénix - v atriu školy, na školní zahradě a v okolí školy jsme umístili ptačí budky a krmítka, které žáci vyrobili v hodinách pracovního vyučování, na školní zahradě vysadili keře s plody, které budou ptákům chutnat. A s pomocí ornitologů jsme také vybírali ptáky, které prostřednictvím questu přiblížíme veřejnosti. 

Trasa našeho questu tedy „hledače“ zavede na místa v blízkosti mokřadů a seznámí je s ptáky, kteří se tady vyskytují. A také je provede kolem naší školní zahrady a parkem, ve kterém jsou vyvěšené naše budky a možná tam právě teď i ptáky, kteří v nich hnízdí, uvidí. Start questu, který jsme nazvali „Letem vodním světem“, je v Muzeu T.G.M. Rakovník. Tam si zájemci mohou vyzvednout pracovní listy, s jejichž tiskem nám pomohla firma RAVOS s. r. o. Nebo si pracovní list mohou stáhnout a vytisknout přímo z webových stránek školy na adrese https://www.zsrako.cz/web/quest. A pokud se jim podaří po projití celé trasy vyluštit tajenku, tak v cíli obdrží malou odměnu vyrobenou našimi žáky. Mohou si také prohlédnout obrázky ptáků, které cestou možná zrovna nepotkali, nebo přímo v muzeu navštívit stálou expozici Příroda Rakovnicka.

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies