O třídě

Vítejte v Červené třídě!

Ve školním roce 2022/2023 se v naší třídě budete potkávat s učitelkami  Bc. Petrou Benešovou a Bc. Kateřinou Mikešovou.
Jsme logopedická třída. Při práci s dětmi se nejvíce zabýváme rozvojem komunikačních dovedností a přípravou na školní léta. Říkadla, básničky, písničky i dramatizace pohádek a příběhů nás provází celým rokem. V letošním roce do vzdělávání opět zařadíme program Rozvoj komunikačních dovedností podle D. B. Elkonina a nově také stimulační program Maxík zaměřený na rozvoj grafomotoriky. Těšíme se na společné setkávání s dětmi i rodiči. 


Přejeme všem krásný školní rok 2022/2023! Paní učitelky Petra a Katka.