Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje, které jsou specifikovány v Záznamech o činnostech zpracování (viz příloha č. 1).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 8e2xcsw, e-mailem na adrese zsrako@zsrako.cz nebo poštou na adrese Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace, Frant. Diepolta 12576, 269 01 Rakovník. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Marie Kliková, tel. č. 313 112 539, e-mail: markli@zsrako.cz, k zastižení v budově školy každý čtvrtek v 9- 10 hodin.

 

Příloha č. 1

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies