Organizační informace

Vedoucí vychovatelka Mgr. Šárka JAROŠOVÁ – II. oddělení


Ostatní vychovatelky Božena Köszeghyová – I. oddělení

                               Dana DOLANSKÁ – III. oddělení

                               Simona Jágerová – IV. oddělení

                               Jitka Brillová        - V.oddělení

                               Kristýna Hornofová - VI. oddělení

Pobyt ve školní družině je bezplatný. Pitný režim zajišťujeme pro vaše děti přímo ve družině.


Ranní provoz družiny ZŠ: 6.15–7.45

Ranní ŠD mohou navštěvovat i děti, které nejsou přihlášeny do odpolední ŠD. Děti do ŠD mohou docházet do 7.30 hod., později již čekají na otevření školy.


Odpolední provoz:

I. oddělení po vyučování do 16.00 hod. (koncová družina pro ZŠ) místnost č. 121


II. oddělení po vyučování do 14.40 hod. (ZŠ ) místnost č. 121


III. oddělení po vyučování do 15.00 hod. (koncová družina ZŠ speciální) kmenová třída ZŠS

 

IV. oddělení po vyučování do 15.00 hod. (ZŠ speciální) kmenová třída ZŠS

 

V. oddělení po vyučování do 15,30 (ZŠ) kmenová třída ZŠL

 

VI. oddělení po vyučování do 15,30 (ZŠ) kmenová třída ZŠL

Příchody a odchody žáků:
Žáci 1. stupně jsou předáváni třídními učitelkami přímo vychovatelce.
Žáci 2. stupně docházejí do školní družiny na volnou hodinu sami.
Dítě odchází dle záznamu na zápisním lístku.
Aktuálně na základě písemného vyjádření rodičů (uvolnění žáka ze ŠD).
Nelze akceptovat telefonické pokyny rodičů na mobil dítěte.


Odhlášení žáka:
Musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem družiny.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies