Organizační informace

Vedoucí vychovatelka Bc. Šárka JAROŠOVÁ – II. oddělení


Ostatní vychovatelky Jana VOPATOVÁ – I. oddělení

                               Dana DOLANSKÁ – III. oddělení

                               Bc. Eva RÝGLOVÁ – IV. oddělení

Pobyt ve školní družině je bezplatný. Pitný režim zajišťujeme pro vaše děti přímo ve družině.


Ranní provoz družiny ZŠ: 6.15–7.45

Ranní ŠD mohou navštěvovat i děti, které nejsou do ŠD přihlášeny. Děti do ŠD mohou docházet do 7.30 hod., později již čekají na otevření školy.


Odpolední provoz:

I. oddělení po vyučování do 16.00 hod. (koncová družina pro ZŠ) místnost č. 155


II. oddělení po vyučování do 14.30 hod. (ZŠ ) místnost č. 303


III. oddělení po vyučování do 15.00 hod. (koncová družina ZŠ speciální) místnost č. 235

 

IV. oddělení po vyučování do 14.05 hod. (ZŠ speciální) místnost č. 236

 

Příchody a odchody žáků:
Žáci 1. stupně jsou předáváni třídními učitelkami přímo vychovatelce.
Žáci 2. stupně docházejí do školní družiny na volnou hodinu sami.
Dítě odchází dle záznamu na zápisním lístku.
Aktuálně na základě písemného vyjádření rodičů (uvolnění žáka ze ŠD).
Nelze akceptovat telefonické pokyny rodičů na mobil dítěte.


Odhlášení žáka:
Musí být provedeno zákonnými zástupci písemně s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je stále žákem družiny.