Září a říjen ve ŠD ve školním roce 2021/2022

Tvořili jsme pohlednici z prázdnin, hovořili jsme o škole a družině, jak se máme chovat, dále jsme hovořili o dopravní výchově. Vyráběli jsme podzimní strom, kaštany a pavučinu z vlny a kaštanu.