Mikuláš ve škole

Ani v letošním roce nezapomněl na naši školu Mikuláš.

17.12.2018 14:17 / Marcela Kusalová

Mikuláš, doprovázen rozdivočelými čerty a milými anděly, procházel naší školou 4. prosince.

Navštívil nejen žáky všech školních tříd, ale i děti z mateřské školy. Pokud našly děti odvahu, zarecitovaly nějakou básničku nebo něco pěkného zazpívaly. Za svoji snahu byly oceněny sladkou maličkostí.  V maskách čertíků, andělů a Mikuláše mohly pozornější děti poznat své kamarády a spolužáky z devátého ročníku a střední školy.