VODA NENÍ NUDA

30. května se žáci ZŠ zúčastnili "Projektového dne ve výuce" zaměřeného na environmentální vzdělávání a připraveného v rámci Šablon III - 47019727 (registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020967) ve spolupráci s Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s.

3.7.2023 21:38 / Alena Vožehová

Při celodenní společné výuce se žáci komplexně seznámili s tématem VODA. Poslouchali vyprávění lektorů, diskutovali s nimi, pracovali s obrázky, modely a atlasy, podle instruktáže lektorů prováděli řadu experimentů: 

voda je jednou ze základních podmínek života, všechno živé, včetně lidí, ji potřebuje k životu

voda je pro lidi pomocníkem – lidé využívají její sílu (např. vodní mlýny), voda ale může lidi i ohrozit; žáci podle instrukcí postupně přenášeli kelímky s vodou až zcela naplnili připravenou nádrž a po uvolnění zátky nádrže pozorovali, jak voda roztáčí mlýnek, uvádí do pohybu kladivo

vody je pořád stejně, žádná v přírodě nepřibývá ani neubývá, důležitá je tedy čistota vody – žáci podle instrukcí lektora postupně naplnili plastové lahve v dřevěném držáku aktivním uhlím, pískem, štěrkem, malými a velkými oblázky a přes tyto vrstvy pak nechali protékat znečištěnou vodu a pozorovali, jak se její znečištění mění (jak se v přírodě z vody znečištěné stává voda čistá)

ve vodě nebo jejím okolí rostou různé rostliny; žáci vybarvili a složili papírovou skládačku květu leknínu, která se po položení na vodní hladinu rozevřela; pracovali s fotografiemi a atlasy rostlin

pod hladinou vody žijí různí vodní živočichové – velcí i ti úplně nejmenší; žáci s využitím kelímkových lup pozorovali několik vodních bezobratlých živočichů a také několik vycpanin živočichů žijících ve vodě a u vody 

různí živočichové jsou přizpůsobeni pohybu ve vodě; žáci pozorovali vycpaniny různých vodních živočichů, všímali si hlavně nohou zvířat, které jsou různě přizpůsobeny pohybu ve vodě a pak skládali velkoformátové puzzle (vkládací puzzle nohou různých vodních živočichů)

zobáky různých vodních ptáků jsou přizpůsobeny získávání potravy;  žáci pozorovali vycpaniny různých vodních ptáků, všímali si hlavně jejich zobáků a pak s využitím různých pomůcek (síťka, velká dřevěná pinzeta, malá kovová pinzeta) lovili malé předměty z plastových krabic naplněných vodou

žáci se seznámili s tím, jak mohou lidé hmyzu, ptákům i dalším zvířatům poskytnutím vody pomoci, jak a s jakými pomůckami, materiály pítka pro různé druhy živočichů vyrobit, kam je ve svém okolí umístit – prohlédli si pítka pro různé živočichy.

Děkujeme a těšíme se na další společně strávený čas!

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies