Pobytový ekologický výukový kurz pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ptačí putování II.

Tři dny v době od 20. do 22. září 2017 strávilo 20 žáků naší školy v Naučném středisku ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o. p. s. 

25.10.2017 09:33 / Alena Vožehová

Tři dny dny v době od 20. do 22. září 2017 strávilo 20 žáků naší školy v Naučném středisku ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o. p. s. Na stejném místě jsme byli už v minulých letech, líbí se nám tu, program je pokaždé jiný, zajímavý a přizpůsobený potřebám našich žáků. To, že jedeme na známé místo, usnadňuje žákům adaptaci na, pro mnohé z nich náročnou, situaci byť krátkodobého odloučení od rodičů.
Cestou na Čabárnu jsme se zastavili na jízdárně v Kladně na Městském stadionu Sletiště. Tady na nás čekali tři koníci kladenského Jezdeckého klubu MERCI, z. s. Instruktorky klubu mají zkušenost s klienty s různými handicapy, a tak Merci, Carino a Dandy pod jejich vedením a s pomocí pedagogických pracovníků povozili všechny žáky – i ty, kteří to původně pro svůj velký strach a nejistotu považovali za zcela vyloučené. Byl to pro ně opravdu velký zážitek. Žáci se seznámili i se zázemím jezdeckého klubu a s tím, jak je třeba se o koně starat. V závěru setkání koníky nakrmili dovezenými jablky, mrkví a starým pečivem a instruktorkám předali dárek – keramický talíř, který sami v rámci keramického kroužku pracujícího při škole vyrobili.
Letos jsme na Čabárně společně prošli naučnou stezku Hnízdění ptactva věnovanou ptákům, kteří hnízdí v dutinách. Protože ale stromů vhodných ke hnízdění výrazně ubývá, nejúčinnější pomocí je vyvěšování různých typů budek a právě ty si mohli žáci na stezce prohlédnout. Žáci se také učili pracovat s dalekohledem a pozorovali skutečné ptáky i modely ptáků rozmístěné v okolí naučného střediska a záchranné stanice.
V půldenním programu Ptačí svět se žáci seznámili se zajímavostmi stavby ptačího těla, nahlédli do ptačích příbytků, zaposlouchali se do zvuků ptačích hlasů, prostřednictvím hry zjistili, co ptáky čeká na dlouhých tahových cestách, a vyzkoušeli si práci ornitologů při odchytu a kroužkování (plyšových) ptáčků.
V rámci výukového programu Vyrábíme ze dřeva žáci s pomocí vyrobili šest ptačích krmítek. Počítáme s tím, že v hodinách pracovního vyučování ve školní dílně s žáky vyrobíme další krmítka a, tak jako letos ptačí budky, je rozmístíme v okolí školy.
Náš letošní pobyt na Čabárně měl stejný motivační název jako vloni: Ptačí putování z toho důvodu, že jsme se se žáky po celý minulý školní rok tématu „ptáci“ věnovali. Rozšiřovali jsme a prohlubovali své znalosti o ptácích, naučili se poznávat ty nejznámější z nich na fotografiích i podle zvuku jejich hlasů, zapojili se do programu Jaro ožívá a výtvarné soutěže Ptačí mláďata pořádaných Českou společností ornitologickou. Také jsme spolu s pracovníky Informačního a vzdělávacího střediska Lesů České republiky Křivoklát prožili celý jeden dubnový den v Ptačím světě. A ve školní dílně vyrobili celkem 20 ptačích budek. Těšíme se, že budky na konci října ve spolupráci s Rakovnickým ornitologickým spolkem Fénix umístíme na školní zahradu, v okolí školy a podél cesty, kterou ze školy na naši zahradu pravidelně chodíme.
Pobytový ekologický kurz jsme si užili i díky dotaci z rozpočtu města Rakovníka ve výši 3 000 Kč.
Děkujeme.