IX. Setkání koordinátorů environmentální výchovy

Dne 31. března 2017 proběhlo na Krajském úřadě Středočeského kraje IX. Setkání koordinátorů environmentální výchovy. 

9.9.2017 17:26 / Alena Vožehová

Byl na něm představen Program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na EVVO, programy vyhlašované OSN a UNESCO a další připravované akce v roce 2017, jejichž společným tématem je Mezinárodní rok udržitelného turismu. Setkání škola využila k prezentaci svých aktivit v oblasti EVVO:
• pobytových ekologických výukových kurzů pro žáky,
• zážitkových dnů s lesní pedagogikou,
• projektu Ptačí rok a
• společného česko-slovenského projektu Tajný život města zaměřeného na biodiverzitu městského prostředí v okolí školy.