ŽIJEME PŘÍRODOU, ŽIJEME LESEM

V úterý 13. prosince 2022 za námi přijela lesní pedagožka a ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, p. o. paní Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. s několika studenty. Ti měli pro děti a žáky naší školy připravený program a také nám přivezli stromeček.

19.12.2022 10:59 / Alena Vožehová

A nepřijeli sami - přijeli s nimi i tři lovečtí psi a také jeden dravec - poštolka. S sebou měli i všechno to, co při těžbě dřeva v lese potřebuje dřevorubec - motorovou pilu, ochrannou přilbu se štítem, vestu, kalhoty, boty a rukavice. A spoustu věcí, které můžeme v lese najít - různé šišky a jehličí, kaštany, bukvice... - ty, ukryté v látkových sáčcích, jsme poznávali hmatem. Děti si mohly zblízka prohlédnout a potěžkat parohy a rohy různých lesních zvířat, vyzkoušet práci s dalekohledy, poslechnout si troubení na borlici a lesnici i zvuk různých vábniček, prohlédnout si obrázky zvířat, stromů a keřů, se kterými se mohou setkat v lese... A na jednom z celkem sedmi připravených stanovišť žáci vyrobili dřevěné ozdoby, díky kterým se pak obyčejný stromeček stal stromečkem vánočním.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies