Začátek školního roku 21/22

Ve středu 1. září začíná prezenční výuka nového školního roku. 

Screeningové testování žáků je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.

23.8.2021 09:38 / Šárka Konopásková

Všechny součásti školy budou od 1. 9. 2021 v běžném provozu za dodržování přísných hygienických opatření v souladu s doporučením MŠMT ČR (celé znění doporučení zde).

Žáci základní školy a střední školy se budou testovat RT-PCR testy (stejné testy jako na konci loňského školního roku). Testování proběhne v termínech 1. a 6. září 2021. Žáci, kteří nebudou v tyto dny ve škole přítomni, se budou testovat antigenními testy první den po návratu do školy.

Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělání onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V případě, že se žák nepodrobí testování, přečtěte si podmínky nastavené mimořádným opatřením MZ ČR (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení) - viz celé doporučení výše na str. 13 - Obecné informace ke screeningovému testování.

Screeningové testování žáků RT-PCR testy je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies