Úspěch na Přírodovědné soutěži „Jesenické putování“

Dne 20. 6. 2024 se vybraní žáci s pedagogy zúčastnili soutěže „Jesenické putování“ v Jesenici pořádané školou SŠ a ZŠ Jesenice , p. o.

27.6.2024 10:59 / Daniela Štíbrová

Cestu jsme absolvovali autobusem a na místo jsme dorazili v devět hodin, nasvačili se a poté vyrazili ve tříčlenných týmech na stezku s 10 soutěžními stanovišti. Žáci poznávali houby, savce, plazi a obojživelníky, rostliny, turistické značky, ptáky, ohně a uzly, stopy zvířat a stromy. Po dokončení stezky a příchodu do cíle jsme v pořádající škole dostali vynikající oběd a poté následovalo vyhlášení výsledků, rozdávání odměn a diplomů. Všichni jsme se vyfotografovali a sbalili na cestu zpět. Na náměstí v Jesenice jsme ve 13:52 nasedli do autobusu a odjeli zpět do Rakovníka. Všem žákům i pedagogům se soutěž líbila a odnesli si cenné znalosti i pěkná umístění. Všichni jsme se shodli, že pokud bude možnost vyrazit na další ročník, rádi se opět zúčastníme.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies