Tajemství života -Ozdravný pobyt pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, p. o. v CHKO Jizerské hory

V týdnu od 4. do 11. listopadu 2019 se 33 žáků školy zúčastnilo ozdravného pobytu s ekologickým výchovným programem v CHKO Jizerské hory. Pod vedením lektorů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o. v Hejnicích poznali řadu tajemství života na naší planetě.

20.1.2020 20:15 / Alena Vožehová

Děti se seznámily se životem lesních zvířat, učily se je poznávat podle zvuků jejich hlasů, hledat a číst pobytová znamení, s využitím sádry odlévaly stopy. Naučily se rozeznávat nejběžnější druhy ptáků, zaposlouchaly se do jejich zpěvu a vybaveni dalekohledy je při procházce pozorovaly. Nahlédly do včelího úlu a tajemství včelího života, seznámily se s prací včelaře a ze včelího vosku vyrobily svíčky. Poznaly, že zahrada nemusí být jen okrasná či sloužit pěstování ovoce a zeleniny, ale může v ní svůj domov najít i velké množství živočichů, kteří jsou lidem prospěšní. Lupou pozorovaly hmyz žijící v divočině ve městě a pro škvory z malých květináčů vyrobily domečky – škvorovníky. Z listů a květů bylinek, které lze ze zahrady sklidit, a dalších ingrediencí vyrobily voňavá mýdla a bylinkové čaje, tradiční technikou batikování obarvily plátěný pytlíček. Prostřednictvím pokusů poznávaly vlastnosti vody a zamýšlely se nad tím, kde všude ji nalezneme a jak bychom s vodou měli hospodařit. Učily se vnímat přírodu zapojením všech smyslů, společně z přírodnin vytvořily krásné mozaiky, navštívily hejnickou baziliku i kolonádu v lázních Libverda, vyzkoušely střelbu z luku i jízdu na koni, opékání buřtů a zpívání s kytarou i cestu do "tajemného sklepení".

Žáci prostřednictvím různých her, praktických úkolů a aktivit prohloubili svůj vztah k přírodě a znalosti i dovednosti potřebné k šetrnému zacházení s ní. Celý ozdravný pobyt s pestrými zážitky a intenzivním kontaktem s přírodou byl realizován s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Děkujeme.