Projektový den na téma Prevence násilí

Dne 19. 11. 2019 na škole proběhl pro žáky II. stupně projektový den k prevenci násilí.

20.11.2019 09:14 / Jana Vopatová

Dne 19. 11. 2019 na škole proběhl pro žáky II. stupně projektový den v na téma "Prevence násilí". Besedu na toto téma se žáky vedla psychoterapeutka a vedoucí sociální pracovnice Intervenčního centra pro osoby ohrožené násilím Kladno. Projektový den probíhal prezenční formou metod besedy a práce ve skupinách žáků s využitím videotechniky. Cílem besedy bylo seznámení žáků druhého stupně s tématem násilí, uvědomění si jednotlivých aspektů nežádoucího sociálního chování v mezilidských vztazích včetně primárního rodinného prostředí. Dále bylo setkání zaměřené na podporu a osvojení si funkčních vzorců chování zaměřeného na aktivní vymezení se násilného nebo šikanóznímu jednání. Žáci byli podpořeni v tvorbě bezpečné sociální sítě včetně předání kontaktu na pomáhající odborníky. Velmi milá byla zpětná vazba od žáků lektorce, ve které vesměs vyjadřovali, že jsou za besedu rádi, za získání informací jak se bránit v případě ohrožení násilím a na koho se obrátit. Projektový den proběhl v rámci projektu ESIF - OPVVV "Šablony II - 47019727", který škola realizuje.