MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Umíte se správně zachovat, když se stane mimořádná událost? Jak zabalíte evakuační zavazadlo? Zvládnete poskytnout první pomoc? Ošetříte zraněného?

27.5.2022 09:47 / Jana Redlová

Tyto a mnoho dalších otázek kladli studenti Střední průmyslové školy EK. V rámci prevence nežádoucího chování spolupracovali s žáky naší školy, aby jim vstřícným a empatickým přístupem přiblížili základní postupy při mimořádné události. Žáčci obcházeli jednotlivá stanoviště (mimořádné události, evakuační zavazadlo, první pomoc – resuscitace a bezprostřední ošetření) a na každém dostali do své průkazky podpis, že absolvovali praktický nácvik.

Studenti SPŠ EK – třídy S3 – DĚKUJEME.